Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp bộ năm 2015 | Trường Cao đẳng Công nghiệp và thương mại

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp bộ năm 2015

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2015, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên đã diễn ra thành công buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ năm 2015 "Nghiên cứu, thiết kế bộ đồ gá và mô hình đánh giá ảnh hưởng của dao động đến an toàn chuyển động của xe ô tô du lịch" do Thạc sĩ Nguyễn Văn Việt làm chủ nhiệm.

15/12/2015 - Lượt xem: 2408

Ban chủ nhiệm đề tài đã áp dụng nhiều phương pháp để thực hiện những nội dung chính sau:

- Tổng quan về dao động ô tô và an toàn chuyển động.

- Thu thập tài liệu có liên quan. Phân tích, đánh giá các công trình và tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài.

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ đồ gá phục vụ đánh giá ảnh hưởng của dao động ôtô đến an toàn chuyển động.

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình và xây dựng phần mềm đánh giá ảnh hưởng của dao động đến an toàn chuyển động của xe ô tô du lịch.

- Tích hợp hệ thống điều khiển với bộ phận cơ khí.

- Vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh thông số công nghệ.

- Báo cáo tổng hợp đề tài.

Với ý nghĩa thiết thực của đề tài là nhằm nghiên cứu bộ đồ gá và mô hình để đánh giá ảnh hưởng của dao động đến an toàn chuyển động của xe ô tô du lịch, giảm thiểu việc di chuyển không an toàn của xe, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao.

Các nhà khoa học đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự như PGS.TS Trần Quang Hùng, TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đánh giá cao những ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài cũng như đóng góp mới của đề tài mang lại.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã đánh giá đề tài nghiệm thu Đạt.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2015

Hình 1. Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Bộ

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2015

Hình 2. PGS.TS Trần Quang Hùng – Phản biện 1

 

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2015

Hình 3. TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa – Phản biện 2

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ NĂM 2015

Hình 4. ThS. Vũ Cao Điền - Ủy viên

                                                                                                 Đỗ Thị Lan Hương

                                                                                                     (Phòng KHCN-ĐN)

Đăng bởi: Nguyễn Trung Hiếu

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 5

Ngày: 682

Tổng số: 2717706