Bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ ngành Toán giải tích của thầy giáo Vũ Văn Đồng | Trường Cao đẳng Công nghiệp và thương mại

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ ngành Toán giải tích của thầy giáo Vũ Văn Đồng

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Văn Đồng, là giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp trường, ngành Toán giải tích

31/05/2018 - Lượt xem: 1135

- Ngô Thị Thu Hằng (Trung tâm Giáo dục THPT PCI)

Ngày 30 tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Văn Đồng, là giảng viên của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp trường, ngành Toán giải tích với đề tài mang tên “Một số vấn đề định tính của quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert vô hạn chiều”, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Năng Tâm

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề định tính của bài toán tìm cực tiểu của một hàm số đẳng thức toàn phương lồi (gọi là Bài toán quy hoạch toàn phương) trong không gian Hilbert vô hạn. 

NCS Vũ Văn Đồng trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện

Trong quá trình bảo vệ, NCS đã chỉ rõ được tổng quan của quá trình nghiên cứu, những vấn đề lý luận chung về định tính của bài toán quy hoạch toàn phương… để áp dụng trong một bài toán cụ thể với những đóng góp mới rất quan trọng, bao gồm: Sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương không lồi trong không gian Hilbert; Sự tồn tại nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương lồi trong không gian Hilbert; Điều kiện cho tính nửa liên tục trên ánh xạ nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương tham số trong không gian Hilbert; Điều kiện cho tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm của bài toán quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert; Điều kiện cho tính liên tục Lipschizt của hàm giá trị tối ưu của bài toán quy hoạch toàn phương tham số trong không gian Hilbert …

PGS.TS. Tạ Duy Phượng trình bày phần phản biện của mình

Sau khi lắng nghe NCS trình bày kết quả nghiên cứu và trả lời các câu hỏi phản biện, Hội đồng đã thông qua và thống nhất luận án “Một số vấn đề định tính của quy hoạch toàn phương trong không gian Hilbert vô hạn chiều” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ; được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp trường, với số phiếu tán thành 7/7 của Hội đồng, khẳng định NCS Vũ Văn Đồng xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Toán Giải tích cho NCS Vũ văn Đồng.

BGH trường CĐ Công nghiệp và Thương mại chúc mừng NCS Vũ Văn Đồng bảo vệ luân án thành công

Có thể nói, NCS Vũ Văn Đồng đã tự tin bảo vệ xuất sắc luận án của mình trong sự chúc mừng của các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Các thầy, cô giáo Trường CĐ Công nghiệp và Thương mại chúc mừng NCS bảo vệ luận án thành công

Đăng bởi: edu.vn pci

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 6

Ngày: 86

Tổng số: 2719972