Thông báo tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018” | Trường Cao đẳng Công nghiệp và thương mại

Thông báo tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018”

Nhà trường muốn khơi dậy và phát huy tính sáng tạo của HSSV, CB-GV nhà trường - Tìm kiếm được cách thức tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV trong trường phù hợp với bối cảnh thực tế của nhà trường, qua đó HSSV rèn luyện được tư duy sáng tạo, nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm

02/02/2018 - Lượt xem: 3765

Ban tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018” thông báo  kế hoạch tổ chức như sau:

 1. Mục đích

- Khơi dậy và phát huy tính sáng tạo của HSSV, CB-GV nhà trường.

- Tìm kiếm được cách thức tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV trong trường phù hợp với bối cảnh thực tế của nhà trường, qua đó HSSV rèn luyện được tư duy sáng tạo, nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm.

 1. Đối tượng dự thi

Tất cả các cá nhân và tập thể học sinh, sinh viên, CB-GV-CNV đang học tập, làm việc tại trường.

(1). Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Tuyên truyền kế hoạch tới toàn thể HSSV trong trường. Chọn ít nhất 03 ý tưởng tham gia cuộc thi.

(2). Các đơn vị trong toàn trường

Phổ biến kế hoạch tới toàn thể CB-GV-CNV trong đơn vị. Mỗi khoa đào tạo chuyên ngành chọn ít nhất 01 ý tưởng tham gia cuộc thi.

 1. Hình thức dự thi

Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018” bao gồm 02 vòng thi:

- Vòng 1-Sơ loại: Các thí sinh nộp hồ sơ dự thi bao gồm phiếu đăng ký tham gia và đề xuất ý tưởng  tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018 về phòng Khoa học Công nghệ - Đối ngoại. Hội đồng chấm ý tưởng tổ chức chấm hồ sơ, lựa chọn ra các ý tưởng tốt vào vòng 2.

- Vòng 2-Tuyển chọn: Các thí sinh trực tiếp thuyết trình, bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng chấm ý tưởng.

 1. Tiêu chí đánh giá ý tưởng

          - Có tính mới, sáng tạo so với các cuộc thi đã được tổ chức ở trường.

          - Có khả năng tổ chức thực hiện và thu hút được HSSV thuộc các chuyên ngành đào tạo khác nhau của trường cùng tham gia.

          - Kinh phí tổ chức hợp lý.

 1. Hồ sơ dự thi: Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) + Đề xuất ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018 (theo mẫu)
 2. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và cơ cấu giải thưởng

         (1). Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ dự thi bao gồm: 01 phiếu đăng ký dự thi và 05 bản mô tả giải pháp dự thi nộp cho cô Vũ Thị Kim Oanh, phòng Khoa học Công nghệ - Đối ngoại, số 1, Chùa Cấm, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc; ĐT: 0914568499; email: oanhvtk@pci.edu.vn

        (2). Thời hạn nộp hồ sơ, chấm điểm vòng 1 và vòng 2

- Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 10/02/2018

- Chấm điểm và công bố kết quả vòng 1: trước ngày 28/02/2018

- Chấm điểm vòng 2, công bố kết quả và trao giải: trước ngày 10/3/2018

        (3). Cơ cấu giải thưởng

- Giải Nhất: 01 giải trị giá 2.000.000 + Giấy chứng nhận;

- Giải Nhì: 01 giải trị giá 1.000.000 + Giấy chứng nhận;

- Giải Ba: 02 giải mỗi giải trị giá 500.000 + Giấy chứng nhận.

Rất mong các bạn HSSV quan tâm tham gia, cổ vũ cho các đội thi

- Mẫu phiếu đăng ký dự thi và bản mô tả giải pháp dự thi

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Vĩnh Phúc, ngày     tháng    năm 2018

                                          

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

CUỘC THI TÌM KIẾM Ý TƯỞNG TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN NĂM 2018

 

    Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cho HSSV năm 2018

 1. Tên tác giả (nếu là nhóm thì ghi tên trưởng nhóm):……………………..………….
 2. Ngày tháng năm sinh:.……………………………………………………………….
 3. Địa chỉ liên hệ (gồm địa chỉ đơn vị (khoa), số điện thoại, Email):.....................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ……………………………………………………………………...……………………

 1. Tên ý tưởng tham gia cuộc thi:………………………………………………………..

.....................................................................................................................................................

 1. Phần thông tin về thành viên nhóm: (phần này dành cho nhóm dự thi)

Tác giả 2:

- Họ và tên: ………………………………; Ngày sinh: …………………

- Đơn vị:………………………..

Tác giả 3:

      - Họ và tên: ………………………………; Ngày sinh: ………………….

- Đơn vị:………………………..

   ­                    …                                                                     

                                                                                                Tác giả

                                                                         (cá nhân hoặc đại diện ký tên, ghi rõ họ tên)

          


 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN

(Logo trường)

ĐỀ XUẤT

Ý TƯỞNG TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

CHO SINH VIÊN NĂM 2018

  

 

TÊN Ý TƯỞNG:…………………………………………………………………………….

Lĩnh vực:………………………………………………….

 

Chủ trì ý tưởng:………………………………………………………

Lớp:…(nếu là giáo viên thì bỏ qua mục này)………………………

Đơn vị:………………………………………….

Điện thoại:……………………… Email:…………………………...

 

Vĩnh Phúc, tháng…. năm 2018

 


 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Số điện thoại, địa chỉ email

 1

 

 

 

 2

 

 

 

 3

 

 

 

 4

 

 

 

 

 1. Đặt vấn đề (nêu rõ thực trạng, mục đích và ý nghĩa của ý tưởng)
 2. Mục tiêu của ý tưởng
 3. Nội dung của ý tưởng

            - Nêu nội dung thi kỹ thuật chính của ý tưởng

            - Nêu các đặc điểm khoa học kỹ thuật nổi bật của ý tưởng

 1. Cách thức thực hiện

            Nêu rõ nội dung và các bước thực hiện ý tưởng. Có thể trình bày dưới dạng kế hoạch tổ chức một cuộc thi, sự kiện như sau:

- Ban tổ chức (số lượng người)

- Ban kỹ thuật (nếu có)

- Ban giám khảo (nếu có)

- Thành phần tham gia

- Nội dung thực hiện (nêu chi tiết thời gian, người thực hiện…)

(tham khảo các kế hoạch tổ chức cuộc thi, sự kiện … đã ban hành của nhà trường)

 1. Dự kiến kết quả đạt được:

- Về kiến thức

- Về kỹ năng

 1. Tính khả thi của ý tưởng
 2. Tính ứng dụng và thực tế của ý tưởng
 3. Hiệu quả về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, kinh tế – xã hội

8.1. Hiệu quả về kiến thức và kỹ năng chuyên ngành

8.2. Hiệu quả về kinh tế – xã hội

 1. Thời gian thực hiện
 2. Dự kiến kinh phí
 3. Cam kết: Chúng tôi cam kết ý tưởng này là do chúng tôi thực hiện không vi phạm bản quyền của tác giả khác. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất cứ tranh chấp nào về quyền tác giả.

                                                                                                                                              BAN TỔ CHỨC

Đăng bởi: edu.vn pci

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 5

Ngày: 691

Tổng số: 2717715