Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2017 do TS. Nguyễn Tiến Tùng và Th.s Nguyễn Văn Thanh làm chủ nhiệm

Ngày 23/12/2017, tại trường CĐCN Phúc Yên đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng phần mềm Quản lý xét nghiệm hình ảnh y tế” do TS. Nguyễn Tiến Tùng và Th.s Nguyễn Văn Thanh đồng chủ nhiệm

27/12/2017 - Lượt xem: 1246

- Việt Vương

Ngày 23/12/2017, tại trường CĐCN Phúc Yên đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu và xây dựng phần mềm Quản lý xét nghiệm hình ảnh y tế” do TS. Nguyễn Tiến Tùng và Th.s Nguyễn Văn Thanh đồng chủ nhiệm.
Hội đồng nghiệm thu gồm có:
- Th.s Nguyễn Thành Sơn – trưởng phòng Đào tạo trường CĐCN Phúc Yên – Chủ tịch Hội đồng
- TS. Phạm Thị Hồng Hạnh – trưởng phòng Khoa học – Công nghệ và Đối ngoại trường CĐCN Phúc Yên - Ủy viên
- TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường – Đại học Tài chính - Ủy viên
- Th.s Nguyễn Hữu Thiện – Bệnh viện 74 TW – Ủy viên
- Th.s Nguyễn Văn Minh – Bệnh viện Giao thông vận tải - Ủy viên
Đại diện nhà trường tham dự buổi nghiệm thu có thầy Nguyễn Hải Bằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

TS. Phạm Thị Hồng Hạnh – trưởng phòng KHCN – ĐN đọc quyết định nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Tỉnh

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng phần mềm Quản lý xét nghiệm hình ảnh y tế để đưa vào sử dụng tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Đây là đề tài tuy không mới nhưng được đánh giá là có kết quả khác biệt và có khả năng áp dụng vào thực tế.
Tại buổi nghiệm thu, Th.s Nguyễn Văn Thanh - chủ nhiệm đề tài đã trình bày và bảo vệ đề tài trước Hội đồng. Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đặt câu hỏi nhằm làm rõ ý nghĩa, mục đích và sản phẩm của đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi, đồng thời giải trình thêm về một số nội dung, sản phẩm của đề tài. Cuối cùng, Hội đồng nhất trí đánh giá Đề tài đã đáp ứng và hoàn thành được yêu cầu và mục tiêu đặt ra. Kết quả của đề tài có thể áp dụng vào thực tế tại các bệnh viện, cơ sở y tế.
Kết thúc buổi họp, Hội đồng đã đồng thuận, nhất trí thông qua việc nghiệm thu Đề tài khoa học và đánh giá đề tài xếp loại đạt với 5/5 phiếu.
Hình ảnh tại buổi nghiệm thu

Th.s Nguyễn Văn Thanh – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày và bảo vệ đề tài trước Hội đồng

Hội đồng nghiệm thu

Th.s Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài

Th.s Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Hội đồng nghiệm thu đặt câu hỏi cho chủ nhiệm đề tài

Thầy Nguyễn Hải Bằng – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu ý kiến


Đăng bởi: edu.vn pci

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 8

Ngày: 501

Tổng số: 2774069