PHUC YEN COLLEGE OF INDUSTRY

19/10/2015 - Lượt xem: 23846

Co so 1

Established: 1960

Type: Public

Rector: Nguyen Tien Tung, PhD

Training size: 3.000 learners

Total area: 14ha

Staff and lecturers: 186

Address: No. 1 Chua Cam street, Trung Nhi ward, Phuc Yen town, Vinh Phuc province

Website: www.pci.edu.vn

Tel: +84 02113 873902 

 Fax: +84 02113873910

Đăng bởi: edu.vn pci

Thống kê

Hiện tại: 7

Ngày: 645

Tổng số: 2745909