BAN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

19/10/2015 - Lượt xem: 18593

DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN

 

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

1

Chu Văn Nguyệt

Giảng viên chính

Trưởng phòng

2

Ngô Phan Huấn

Nhân viên

 

3

Nguyễn Thị Hương

Nhân viên

 

4

Nguyễn Quang

Giáo viên TH

 

5

Kiều Minh Phương

Chuyên viên

 

6

Hoàng Thị Cúc

Giáo viên TH

 

7

Nguyễn Thị Hiệp

Chuyên viên

 

 

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA BAN LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

  1. Liên kết đào tạo với các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng trên cơ sở là đơn vị cho thuê địa điểm, được thuê làm công tác quản lý...(theo điều khoản của các hợp đồng).
  2. Quản lý toàn bộ vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất được giao và sử dụng có hiệu quả.
  3. Hợp tác với các tổ chức trong, ngoài nước để tư vấn HS-SV đi xuất khẩu lao động;
  4. Ngoài nhân lực được hưởng lương từ ngân sách, Ban tự hợp đồng và chi trả tiền công cho cộng tác viên khi có nhu cầu.

Đăng bởi: edu.vn pci

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 8

Ngày: 635

Tổng số: 2745899