LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG

23/06/2015 - Lượt xem: 3658

- Ngày 15/10/1960 Trường Trung cấp Địa chất được thành lập theo Quyết định số 255/TCĐC của tổng cục Địa chất.

- Ngày 15/10/1967, trường Trung Cấp địa chất được tách ra thành hai trường: Trường Trung cấp địa chất I và trường Trung cấp địa chất II.

- Ngày 17/6/1970 Tổng cục địa chất quyết định thành lập Trường Công nhân Kỹ thuật địa chất

- Ngày 12/11/1994  Bộ Công nghiệp có quyết định số 35/BCN sáp nhập hai trường: Trường Trung học chuyên nghiệp Địa chất 1 và trường Công nhân kỹ thuật Địa chất thành trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

- Ngày 20/6/1998, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã ra quyết định số 41/QĐ/1998/BCN đổi tên trường Trung học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thành trường Trung học Công nghiệp III.

- Ngày 5/6/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 2832/2006/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp III.

lichsuhinhthanhphattrien

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi: edu.vn pci

Các bài viết liên quan

 

 

Hoa khoi Ha Noi 2015

Thống kê

Hiện tại: 5

Ngày: 678

Tổng số: 2745942